Choose country to see content specific to your market.

Iskalnik
Iskalnik

Kakovost

Kakovost pri nas pojmujemo zelo široko: vodi nas pri izbiri materialov, v delovnih procesih, v odnosih znotraj družbe in pri sodelovanju s partnerji. Prepričani smo, da lahko Titusovo poslanstvo najučinkoviteje dosežemo, tako da razvojne, proizvodne in storitvene dejavnosti upravljamo v skladu z mednarodno uveljavljenim standardom vodenja kakovosti ISO 9001.

Kakovostni izdelki

Z integriranim sistemom kakovosti skrbimo za velikoserijsko proizvodnjo v skladu s tehničnimi specifikacijami. Izdelke redno testiramo v naših lastnih testnih laboratorijih in v mednarodno priznanih institucijah, kot so LGA (Nemčija), CTBA (Francija), FIRA (Združeno kraljestvo), CATAS (Italija), AIDIMA (Španija) in druge.

Ljudje, ki delamo za ljudi

Smo strastni in vsak dan znova dokazujemo, da je vsaka tehnična znamka lahko – in tudi mora biti – človeška. Ne zadovoljimo se s tem, da bi preprosto delali to, kar počnejo vsi ostali. Razmišljamo izven okvirov in iščemo nove, inovativne razvojne in inženirske rešitve. Svojim kupcem znamo prisluhniti, zato jim lahko ponudimo natanko tisto, kar potrebujejo. Naš odnos s kupci, s katerimi z veseljem delimo svoje izkušnje, je partnerski in edinstven na našem področju.

Naša načela

 • Vedno poskrbimo za popolno poznavanje naših kupcev in njihovega trga.
 • Osredotočamo se na prepoznavanje in ustvarjanje niš na področju velikoserijskih komponent.
 • Pričakovanja naših kupcev po vsem svetu izpolnjujemo na enovit način.
 • Gradimo dolgoročne odnose s kupci, dobavitelji, sodelavci in delničarji.
 • Vlagamo v kompetence zaposlenih na vseh ravneh.
 • Prizadevamo si za nenehno izboljševanje učinkovitosti rabe virov in trajnostni razvoj.

Vrednote znamke

V jedru našega procesa načrtovanja je bilo vedno razumevanje potreb vsakega posameznega kupca in to je temelj našega uspeha.

Povsem integriran inženiring

Naši kupci cenijo naš integriran pristop k projektantskemu in proizvodnemu inženiringu, s katerim pripravljamo rešitve za velikoserijsko proizvodnjo komponent konsistentne in ponovljive kakovosti. Vedno se zavedamo, da mora vse, kar ponujamo, našim kupcem pomagati pri razvoju njihovega posla.

Vsako od naših treh glavnih strokovnih področij podpira in ustvarja dodano vrednost še za ostali dve.

Vse glavne tehnologije in storitve, ki so potrebne za velikoserijsko proizvodnjo okovja, so nam na voljo znotraj naše družbe, med drugim tehnologije za tlačno litje, formanje, kovanje, izsekovanje, toplotno obdelavo, nanašanje pocinkanih zaključnih slojev, sestavo ter polnjenje v vreče, poleg vsega naštetega pa imamo tudi testni laboratorij. Tako lahko kupcem ponudimo celovito storitev ‒ povsem integriran inženiring:

 • hiter vstop na tržišče za inovativne in učinkovite rešitve Titus
 • nemoten in hiter prehod od izdelave prototipov do dobave velikih količin
 • širši razpon možnosti za načrtovanje izdelkov
 • močnejša ponudba izdelkov za proizvajalce pohištva in druge kupce-proizvajalce originalne opreme.

Trajnostni razvoj

V praksi naše vrednote uresničujemo s svojo predanostjo trajnostnemu razvoju.

V skupini Titus se pri uresničevanju našega poslanstva in vizije ter vsakdanjem poslovanju ravnamo v skladu z našo predanostjo trajnostnemu razvoju – tako lokalno kot tudi globalno. Prizadevamo si za gospodarsko uspešnost, ki nam omogoča rast in razcvet, obenem pa ostajamo kolikor je mogoče družbeno odgovorni in okolju neškodljivi. To zajema nagrajevanje zaposlenih, ustvarjanje dobička za delničarje, naložbe v rast našega posla in zmanjševanje vpliva na okolje.

Del naše poslovne politike je tudi to, da skrbimo za skladnost vseh naših dejavnosti s sistemom okoljskega ravnanja v okviru zahtev mednarodnega standarda ISO 14001. Prav tako smo se zavezali standardu za sistem upravljanja z energijo ISO 50001 in FSC® standardu za trajnostno in odgovorno rabo naravnih gozdnih virov. Ukrepi za preprečevanje ali zmanjševanje možnega vpliva naših dejavnosti na okolje so vključeni v vse Titusove poslovne funkcije.

Namenu prilagojen pristop

Naš namen je stalno izboljševati energetsko učinkovitost, da bi z naložbami v obstoječe in nove izdelke, procese in tehnologije zmanjšali porabo energije na enoto, zato je skladnost s standardom za energetsko učinkovitost ISO 50001 eno od meril v postopku odločanja o novi opremi.

V okviru naše okoljske poslovne politike si prizadevamo za:

 1. razvoj izdelkov, ki imajo v svojem življenjskem ciklu najmanjše možne vplive na okolje
 2. vključitev najboljših dostopnih tehnologij v proizvodni proces
 3. zmanjševanje uporabe prostora, porabe naravnih virov in energije ter povzročanja izpustov
 4. odgovorno ravnanje z odpadki.