Podjetje

Titus d.o.o. Dekani, je skupaj s hčerinskimi družbami TitusPlus d.o.o., CroLama, TitusPolska, TitusPlus Iberia, TitusPlus Italia in Lama Avtomatizacija d.o.o., največje podjetje v Skupini Titus.

Naše poslanstvo je kupcem zagotavljati rešitve za komponente, ki bodo izboljšale njihovo konkurenčnost. Z inovativnostjo, specializiranim znanjem in učinkovito proizvodnjo skupina Titus zagotavlja izdelke in storitve, ki povečujejo produktivnost in kakovost ter znižujejo stroške proizvodnje in montaže, s čimer izboljšuje konkurenčnost svojih kupcev.

Titusplus LamaTitus d.o.o. Dekani je največji razvojni, proizvodni in logistični center Skupine Titus. Hčerinska Lama Avtomatizacija uspešno razvija in izdeluje stroje za avtomatizacijo, orodja in livarsko tehnologijo, tako za potrebe lastne proizvodnje okovja kot za trg. Na lokaciji v Dekanih je tudi urejeno središče za srečanja s poslovnimi partnerji in razstavni prostor.

Osnovni podatki

O podjetju Titus d.o.o. Dekani

Ustanovljeno 1953
Dejavnost Razvoj, proizvodnja in prodaja pohištvenega okovja, blažilcev in drugih komponent; razvoj, proizvodnja in prodaja avtomatiziranih montažnih sistemov, orodij, tehnologije tlačnega litja in cinkovih odlitkov.
Hčerinske družbe

Titus Tool Company Pte. Ltd (UK)
TitusPlus d.o.o. (SI)

Titus Polska Sp. z o.o (PL) 
Titus Tool Co. Inc. (USA) 
Titus Tool Co Singapore (SG) 
Titus Furniture Fittings Co. Ltd (CN) 
Lama Avtomatizacija d.o.o. (SI) 
CRO - Lama (CRO) 
TitusPlus Iberia S.L.U. (ES) 
Pt Titus Tekform Indonesia (IND) 
Titus Tekform Pty. Ltd. (A)

Stefano Orlati Limited (NZ)
TitusPlus Italia S.r.l.(IT) 

Titus Holdings  Pty Ltd (AU)

Titus Components Co. Ltd (CN)

Titus Hong Kong Limited (CN)

Kakovost ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 50001, FSC: BVC-COC-146600
Etični kodeks za podjetja Titus d.o.o. Dekani, TitusPlus d.o.o., Lama Avtomatizacija d.o.o.
Tržišča kupci v 70ih državah
proizvajalci pohištva in okovja za pohištvo
distributerji okovja za pohištvo
avtomobilska industrija
industrija bele tehnike
elektro-industrija
podjetja v skupini Titus

O skupini Titus

O skupini Titus Mednarodno skupino Titus s sedežem v Londonu, sestavlja 17 družb iz Evrope, Amerike, Azije in Avstralije.
Osnovna dejavnost Pohištveno okovje
Poslovne dejavnosti Razvoj, proizvodnja in prodaja pohištvenega okovja in hidravličnih blažilcev
Razvoj, proizvodnja in prodaja avtomatiziranih montažnih sistemov, proizvodnih orodij in tehnologije tlačnega litja
Zaposleni Več kot 750 zaposlenih po vsem svetu
Tržišče 70 držav
Kakovost ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 50001, FSC: BVC-COC-146600
Člani skupine

Titus Tool Company Ltd (UK) >>
TitusPlus d.o.o. (SI) >>
Titus Polska Sp. z o.o (PL) >>
Titus Tool Co. Inc. (USA) >>
Titus Tool Co Singapore (SG) >>
Titus Furniture Fittings Co. Ltd (CN) >>
Lama Avtomatizacija d.o.o. (SI) >>
CRO - Lama (CRO) >>
TitusPlus Iberia S.L.U. (ES) >>
Pt Titus Tekform Indonesia (IND) >>
Titus Tekform Pty. Ltd. (A) >>
Stefano Orlati Limited (NZ>>
TitusPlus Italia (IT) >>

Titus Holdings  Pty Ltd (AU) >>

Titus Components Co. Ltd >>

 Titus Hong Kong Limited >>

Predsednik skupine Robert H. Appleby >>
Filozofija in načela Prizadevamo si za popolno poznavanje naših kupcev in njihovega trga
Odkrivamo in ustvarjamo niše na področju velikoserijskih komponent
Pričakovanja naših kupcev izpolnjujemo na enovit način po celem svetu
Gradimo dolgoročne odnose s kupci, dobavitelji, sodelavci in delničarji
Vlagamo v kompetence zaposlenih
Prizadevamo si za nenehno izboljševanje učinkovitosti rabe virov in trajnostni razvoj

 


Kakovost

Kakovost ima za nas širok pomen: je naš vodič pri izbiri materialov, dela, procesov, notranjih odnosov in pri sodelovanju s partnerji.

fmpgtmp_022tmf.jpeg

Prepričani smo, da lahko naše poslanstvo najbolj učinkovito dosežemo tako, da razvojne, proizvodne in storitvene aktivnosti upravljamo v skladu z mednarodno priznanim standardom vodenja kakovosti ISO 9001:2008.

Izdelki

Z integriranim sistemom kakovosti ustvarjamo in proizvajamo veliko-serijske izdelke visoke kakovosti. Izdelke redno testiramo v naših lastnih laboratorijih in v mednarodno priznanih institucijah, kot so LGA iz Nemčije, CTBA iz Francije, FIRA iz Velike Britanije, CATAS iz Italije, AIDIMA iz Španije, in druge.

Več informacij

- ISO 9001:2015 Titus d.o.o., TitusPlus d.o.o. (.pdf)
- ISO 9001:2008 Lama Avtomatizacija (.pdf)
- Politika kakovosti (.pdf)
- Etični kodeks (.pdf)
- Boniteta odličnosti (.jpg)


Inovacije

Naše inovacije sestojijo iz izboljšav v produkcijskih procesih, izboljšav obstoječih izdelkov in večjih produktnih inovacij.

fmpgtmp_5noq4k.jpeg

Inovativni izdelki in rešitve iz skupine Titus ponujajo konkretne in jasne prednosti za kupce. Načrtovani in izdelani so v skladu z zahtevami za kakovost, zanesljivost in natančnost proizvodnje velikih serij.

S hitrim razvojem rešitev za spajanje pohištva, za odpiranje in mehko zapiranje pohištvenih vrat izboljšujemo funkcionalnost in kakovost pohištva ter zagotavljamo rešitve, ki povečujejo produktivnost v proizvodnji pohištva.

Lama Avtomatizacija zagotavlja edinstvene rešitve za avtomatizacijo procesov v različnih industrijah in orodja ter tehnologijo tlačnega litja.

Inovativnost v skupini Titus ni omejena izključno na razvojno-tehnološki oddelek, ampak je del vseh procesov, organizacije in kulture v podjetju, kar zagotavlja širok potencial kreativnosti, ki pospešuje razvoj inovativnih rešitev in izboljšuje učinkovitost proizvajanja.


Trajnostni razvoj

Naše poslanstvo izvajamo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja.

fmpgtmp_y4fhs9.jpeg

Z gospodarnostjo zagotavljamo rast in napredek, pri čemer se trudimo biti socialno in okoljsko odgovorni ter zagotavljati zdrave in varne pogoje dela. To vključuje nagrajevanje zaposlenih, ustvarjanje dobička za naše delničarje, vlaganje v rast lastne dejavnosti in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje in zaposlene.

Naše aktivnosti so v skladu s sistemom ravnanja z okoljem, ki je usklajen z mednarodnim standardom ISO 14001:2004. Ukrepi, ki preprečujejo ali zmanjšujejo morebitne škodljive vplive naše dejavnosti, so vgrajeni v vse poslovne procese v podjetju.

Prizadevamo si za:

- vključitev najboljših možnih tehnologij v produkcijski proces
- zmanjšanje uporabe prostora, naravnih virov, energije in izpustov
- zagotavljanje varnih pogojev dela in preprečevanje nesreč 
- učinkovito upravljanje z odpadki

 V skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur.l. RS št.71/08) se podjetje Titus d.o.o. Dekani uvršča med obrate večjega tveganja za okolje. Vir večjega tveganja za okolje v družbi Titus d.o.o. Dekani predstavlja obrat Galvana, v katerem izvajamo galvansko obdelavo polizdelkov. V družbi v celoti upoštevamo izdelane in sprejete ukrepe za obvladovanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic. V teku je postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za preprečevanje nesreč večjega obsega. V nadaljevanju je kot priponka na voljo Informacija za javnost o varnostnih ukrepih ter Zasnova preprečevanja večjih nesreč.

Več informacij

- ISO 14001:2004 (.pdf)
- Okoljska politika, Politika zdravja in varstva pri delu, Energetska politika (.pdf)
- ISO 50001 (.pdf)
- FSC®: BVC-COC-146600 (.pdf)

- Politika sistema obvladovanja varnosti (.pdf)
- Politika FSC®(.pdf)