Jakość

Jakość ma dla nas szerokie znaczenie. Kierujemy się nią przy doborze materiałów, zarządzaniu procesami pracy, relacjami w firmie i rozwijaniu współpracy z partnerami. Jesteśmy przekonani, że misję firmy możemy realizować najskuteczniej poprzez zarządzanie naszymi procesami rozwoju, produkcji i usług zgodnie z międzynarodową normą zarządzania jakością ISO 9001.


Kontrola produkcji

Nasz zintegrowany system kontroli jakości zapewnia wytwarzanie zoptymalizowanych technicznie produktów wysokiej klasy. Są one poddawane regularnym testom i ocenom zarówno w naszych laboratoriach badawczych, jak i w uznanych na świecie instytucjach, takich jak: LGA  w Niemczech, CTBA we Francji, FIRA w Wielkiej Brytanii, CATAS we Włoszech, AIDIMA w Hiszpanii i innych.

Pracujemy dla ludzi

Z pasją każdego dnia udowadniamy, że techniczna marka, jaką jest Titus, ma też ludzkie oblicze. Nie powielamy utartych schematów. Proponując innowacyjne, inżynieryjne rozwiązania, wykraczamy poza standardy technologiczne i szukamy nowych rozwiązań technicznych by zaspokoić potrzeby naszych klientów. Umiejętności wsłuchiwania się w problemy klientów i dzielenia się naszymi doświadczeniami pozwalają budować nam trwałe relacje. Poznanie i zrozumienie potrzeb nabywców naszych rozwiązań stanowi podstawę rozwoju i sukcesu firmy. 

Nasze zasady

 • Ciągle poszerzamy wiedzę na temat naszych klientów i ich rynków.
 • Koncentrujemy się na identyfikacji i tworzeniu nisz komponentów wytwarzanych na szeroką skalę.
 • Dbamy o globalną spójność w spełnianiu oczekiwań naszych klientów na całym świecie.
 • Budujemy długotrwałe relacje z klientami, dostawcami, współpracownikami i udziałowcami.
 • Inwestujemy w kompetencje pracowników wszystkich szczebli.
 • Dążymy do ciągłej poprawy wydajności zasobów i zrównoważonego rozwoju.

Zintegrowane Rozwiązania Inżynieryjne

Klienci doceniają nasze zintegrowane podejście inżynieryjne do projektowania rozwiązań i ich produkcji, dzięki któremu dostarczamy produkty o stałej, powtarzalnej jakości wytwarzane na szeroką skalę. Wszystko, co oferujemy ma za zadanie pomóc naszym klientom w rozwoju ich działalności.
Każdy z naszych trzech głównych obszarów specjalizacji wspiera tworzenie wartości dodanej dla dwóch pozostałych.
Park maszynowy oraz wszystkie technologie i usługi niezbędne do produkcji naszych komponentów zapewniamy we własnym zakresie, w tym technologię odlewania ciśnieniowego, formowanie, kucie, wykrawanie, obróbkę cieplną, galwanizację, montaż, pakowanie i badania laboratoryjne.
W ten sposób możemy zaoferować naszym klientom kompletną usługę – w pełni zintegrowaną technologię inżynieryjną, która zapewnia:

 • szybkie wejście na rynek nowych, innowacyjnych rozwiązań Titus
 • sprawne i szybkie przejście od prototypu produktu do masowych dostaw finalnych rozwiązań
 • szerokie możliwości projektowania i rozwoju nowych produktów
 • produkcję trwałych komponentów dla producentów mebli i innych klientów.

Zrównoważony rozwój


W praktyce nasze wartości są realizowane poprzez nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

W Titus Group realizujemy naszą misję oraz wizję biznesową, a także prowadzimy działalność produkcyjną, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, zarówno lokalnie jak i globalnie. Wszystkie nasze działania są zgodne z międzynarodowymi wymaganiami odnośnie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Naszym celem jest ciągłe zwiększanie efektywności energetycznej poprzez energooszczędne inwestycje w wykorzystywany sprzęt, zgodnie z ISO 50001. Wydajność energetyczna jest również ważnym kryterium przy podejmowaniu decyzji dotyczących nowego sprzętu. Środki zapobiegające lub ograniczające potencjalny wpływ naszej działalności na środowisko naturalne są uwzględnione we wszystkich funkcjach biznesowych Titus.
W ramach naszej polityki ochrony środowiska dążymy do:

 1. Rozwoju produktów, które w ciągu całego swojego cyklu życia mają najmniejszy możliwy wpływ na środowisko
 2. Wykorzystania najlepszych dostępnych technologii w procesach produkcyjnych
 3. Zminimalizowania wykorzystywanej przestrzeni, zasobów naturalnych, energii i redukcji emisji
 4. Odpowiedzialnego zarządzanie odpadami